Bluetooth GPS Module LD 4W - Innehåll

background image

Innehåll

1. Inledning.................................................................... 5

Vattenbeständighet ................................................................................... 6
Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation .................................... 6
Om GPS ......................................................................................................... 7

2. Komma igång ............................................................ 9

Delar............................................................................................................ 10
Laddare....................................................................................................... 10
Ladda batteriet ........................................................................................ 11

3. Användning ............................................................. 13

Slå på.......................................................................................................... 13
Stänga av................................................................................................... 14
Hopkoppling med en annan enhet..................................................... 14
Stöd för WAAS/EGNOS .......................................................................... 16
Sugkopp och bältesklämma ................................................................. 17
Nyckelring ................................................................................................. 18
Radera eller återställa inställningarna.............................................. 18

4. Information om batteri........................................... 19

Skötsel och underhåll ................................................. 20

background image

I n l e d n i n g

5

1.