Bluetooth GPS Module LD 4W - Stöd för WAAS/EGNOS

background image

Stöd för WAAS/EGNOS

GPS-modulen stöder WAAS/EGNOS-systemet. För att du
ska kunna använda systemet måste det också stödjas av ditt
GPS-program. Närmare information finns i
GPS-programmets användarhandbok.

background image

A n v ä n d n i n g

17