Bluetooth GPS Module LD 4W - Stänga av

background image

Stänga av

Om du vill stänga av GPS-modulen håller du strömbrytaren
nedtryckt tills batteriindikatorn blinkar en kort stund med
rött sken. Om GPS-modulen inte ansluts till en laddare eller
en hopkopplad enhet inom ca 1 timme stängs den av
automatiskt.