Bluetooth GPS Module LD 4W - Slå på

background image

Slå på

Om du vill slå på GPS-modulen håller du strömbrytaren
nedtryckt tills indikatorn för batteriladdning börjar blinka
med grönt sken.

Det tar en stund innan modulen positionerar sig själv,
beroende på hur länge den har varit avstängd och hur bra
mottagningen av satellitsignalerna är. Under optimala
förhållanden tar starten ungefär en minut. När modulen tar
emot satellitsignaler blinkar GPS-indikatorn med vitt sken.

När modulen inte är ansluten till någon annan enhet, kan
du trycka kort på på/av-knappen om du vill att modulen ska
kontrollera tillgängliga GPS-satelliter.

GPS-modulens antenn finns under Nokia-logotypen och ska
vara vänd uppåt. Vissa bilrutor kan innehålla metall, vilket
kan blockera eller försvaga satellitsignalerna.

background image

A n v ä n d n i n g

14