Bluetooth GPS Module LD 4W - Radera eller återställa inställningarna

background image

Radera eller återställa inställningarna

Om du vill radera alla inställningar för hopkoppling på
GPS-modulen håller du ned av/på-knappen i ca 10 sekunder
indikatorn för batteriladdning börjar blinka växelvis med
rött och grönt sken.

Om GPS-modulen slutar fungera även om batteriet är laddat,
kan du återställa den genom att hålla på/av-knappen intryckt
och samtidigt ansluta GPS-modulen till en laddare.

GPS

background image

I n f o r m a t i o n o m b a t t e r i

19

4.