Bluetooth GPS Module LD 4W - Hopkoppling med en annan enhet

background image

Hopkoppling med en annan enhet

Innan du kan använda GPS-modulen måste du koppla ihop
den med en kompatibel enhet.

I vissa GPS-program kan du koppla ihop och ansluta
GPS-modulen från programmet utan att använda enhetens
Bluetooth-meny. Se GPS-programmets användarhandbok.

Om du tidigare har anslutit andra GPS-enheter till
telefonen tar du bort dessa kopplingar från telefonen innan
du kopplar ihop enheten med GPS-modulen.

background image

A n v ä n d n i n g

15

Så här kopplar du ihop enheten och GPS-modulen på
Bluetooth-menyn:

1. Kontrollera att GPS-modulen och den kompatibla

enheten är påslagna.

2. Aktivera enhetens Bluetooth-funktion och ställ in

enheten på att söka efter Bluetooth-enheter.

3. Välj GPS-modulen (Nokia LD-4W) i listan över funna

enheter.

4. Ange lösenordet 0000 för att para ihop och ansluta

GPS-modulen till enheten. Med vissa enheter kan
du behöva upprätta anslutningen separat efter
hopkopplingen. Du behöver bara koppla ihop
GPS-modulen med enheten en gång.

5. Börja använda GPS-programmet.

När GPS-modulen är ansluten till enheten blinkar
Bluetooth-indikatorn med blått sken.

background image

A n v ä n d n i n g

16

Du kan koppla ihop GPS-modulen med upp till åtta
kompatibla enheter, men du kan endast ansluta den till
en telefon i taget.

Om du behöver koppla ifrån GPS-modulen stänger du av
den eller kopplar ifrån den i Bluetooth-menyn på enheten
eller i programmet du använde för att upprätta
anslutningen.