Bluetooth GPS Module LD 4W - Ladda batteriet

background image

Ladda batteriet

GPS-modulen har ett inbyggt, icke löstagbart,
laddningsbart batteri. Försök inte att ta bort batteriet
eftersom det kan skada GPS-modulen.

1. Anslut laddaren till ett nätuttag.

2. Öppna

laddningskontaktens
lock och anslut
laddningskabeln
till kontakten.
GPS-modulen slås på.

Under laddning blinkar indikatorn för batteriladdning
med rött sken (om modulen är avstängd) eller växlar
mellan grönt och rött (om modulen är påslagen).
Det kan ta en stund innan laddningen startar.
Om laddningen inte startar kopplar du ur laddaren,
ansluter den igen och försöker en gång till.

GPS

background image

K o m m a i g å n g

12

Om du laddar batteriet i 15 minuter kan det användas
i upp till 6 timmar med AC-4-, AC-5- och DC-4-laddare.
Det kan ta upp till 1 timme att ladda batteriet helt.

3. När batteriet är helt laddat lyser indikatorlampan med

grönt sken. Koppla bort laddaren från GPS-modulen
och eluttaget.

Ett fulladdat batteri kan användas för upp till 11 timmars
drifttid. Drifttiden kan emellertid variera med olika
kompatibla Bluetooth-enheter, användningsinställningar,
användningsbeteenden och i olika miljöer.

När batteriet är nästan urladdat börjar indikatorlampan
blinka med rött sken. Ladda batteriet.

background image

A n v ä n d n i n g

13

3.