Bluetooth GPS Module LD 4W - Delar

background image

Delar

GPS-modulen
innehåller följande
delar: på/av-knapp (1),
GPS-indikator (2),
Bluetooth-indikator
(3), indikator för
batteriladdning (4)
och laddarkontakt
med lucka (5).