Bluetooth GPS Module LD 4W - Om GPS

background image

Om GPS

GPS (Global Positioning System) är ett världstäckande,
satellitbaserat radionavigeringssystem.

GPS-modulen kan beräkna sin position med en precision
av 10 meter. Precisionen beror på hur många GPS-satelliter
som finns inom synhåll från GPS-modulen. Under optimala
förhållanden kan precisionen vara ett par meter.

Om du står stilla kan GPS inte avgöra åt vilket håll du är
vänd, eftersom riktningen beräknas utifrån din rörelse.

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande
och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin
i enheten.

För att GPS-modulen ska kunna användas måste modulen
och den kompatibla enheten vara påslagna. Slå inte på
enheten där den kan vålla störningar eller skada.

background image

I n l e d n i n g

8

GPS styrs av amerikanska staten (USA), som ensam är
ansvarig för systemets riktighet och för underhållet av
systemet. Precisionen kan påverkas av justeringar
i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i
överensstämmelse med amerikanska försvars-
departementets civila GPS-policy och federala
radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av
dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet
kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder
eller väderförhållanden. GPS-modulen kan endast ta emot
GPS-signaler utomhus.

GPS bör endast användas som navigeringshjälp. Det bör inte
användas för exakta positionsmätningar och du bör inte lita
enbart på positionsangivelser från GPS-modulen vid
positionering eller navigation.

background image

K o m m a i g å n g

9

2.