Bluetooth GPS Module LD 4W - Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

background image

Bluetooth-teknik för trådlös

kommunikation

Med trådlös Bluetooth-teknik kan du ansluta kompatibla
enheter utan kablar. Det behöver inte vara fri sikt mellan
GPS-modulen och en kompatibel enhet men avståndet
mellan dem bör inte överstiga 10 meter. Anslutningen
kan störas av hinder som väggar eller annan elektronisk
utrustning.

GPS-modulen uppfyller Bluetooth-specifikationen
2.0 + EDR som stöder Serial Port Profile 1.1. Kontrollera
med de andra enheternas tillverkare om deras enheter
är kompatibla med den här enheten.

background image

I n l e d n i n g

7

På vissa platser kan det finnas begränsningar för
användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de
lokala myndigheterna eller tjänsteleverantören.