Bluetooth GPS Module LD 4W - 1. Inledning

background image

Inledning

Med Nokia Bluetooth GPS-modul kan du enkelt avgöra
din aktuella position och riktning. GPS-modulen använder
trådlös Bluetooth-teknik för att överföra
positionsinformation till kompatibla enheter, t.ex.
en mobiltelefon eller en dator.

För att använda GPS-modulen behöver du ett kompatibelt
program på enheten du ansluter till GPS-modulen.

Läs användarhandboken noggrant innan du börjar använda
GPS-modulen. Läs också användarhandboken för enheten
du ansluter till modulen.

Förvara tilläggsprodukter och tillbehör utom räckhåll för barn.

background image

I n l e d n i n g

6