Bluetooth GPS Module LD 4W - Innhold

background image

Innhold

1. Innledning ................................................................. 5

Vanntoleranse ............................................................................................. 6
Trådløs Bluetooth-teknologi ................................................................... 6
Om GPS ......................................................................................................... 7

2. Komme i gang ........................................................... 9

Deler............................................................................................................ 10
Ladere ......................................................................................................... 10
Lade batteriet........................................................................................... 11

3. Grunnleggende bruk ............................................... 13

Slå på.......................................................................................................... 13
Slå av .......................................................................................................... 14
Sammenkoble med en annen enhet .................................................. 14
Støtte for WAAS/EGNOS ....................................................................... 16
Sugekopp og belteklips.......................................................................... 16
Nøkkelring ................................................................................................. 17
Slette innstillinger eller nullstille ....................................................... 18

4. Batteriinformasjon.................................................. 19

Stell og vedlikehold..................................................... 21

background image

I n n l e d n i n g

5

1.