Bluetooth GPS Module LD 4W - 4. Batteriinformasjon

background image

Batteriinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet kan lades
og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli
oppbrukt. Bruk bare batteriladere som er godkjent av Nokia
og utformet for denne enheten.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk.
Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan
forkorte batteriet levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke
brukes, lades det ut over tid.

Bruk aldri en lader som er skadet.

Hvis du lar enheten ligge på varme eller kalde steder, for
eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette
redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid
å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C.
Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at
enheten ikke fungerer i en kortere periode selv om batteriet

background image

B a t t e r i i n f o r m a s j o n

20

er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i
temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier
kan også eksplodere hvis de er skadet.

background image

S t e l l o g v e d l i k e h o l d

21