Bluetooth GPS Module LD 4W - Støtte for WAAS/EGNOS

background image

Støtte for WAAS/EGNOS

GPS-modulen støtter WAAS/EGNOS-systemet. Hvis du skal
bruke dette systemet, må GPS-programmet også støtte det.
Se brukerhåndboken for GPS-programmet hvis du vil ha mer
informasjon.