Bluetooth GPS Module LD 4W - Slette innstillinger eller nullstille

background image

Slette innstillinger eller nullstille

Du sletter alle sammenkoblingsinnstillingene fra GPS-
modulen ved å holde inne av/på-tasten (i ca. 10 sekunder)
til indikatorlampen for batterilading blinker vekselvis rødt
og grønt.

Hvis GPS-modulen slutter å fungere selv om den er ladet
opp, nullstiller du den ved å holde nede av/på-tasten
samtidig som du kobler GPS-modulen til en lader.

background image

B a t t e r i i n f o r m a s j o n

19

4.