Bluetooth GPS Module LD 4W - Slå på

background image

Slå på

Du slår på ved å trykke på og holde inne av/på-tasten ett
sekund til batteriindikatorlampen begynner å blinke grønt.

Det tar litt tid før modulen finner posisjonen sin, avhengig
av hvor lenge den har vært slått av og hvor godt den kan
motta satellittsignalene. Under optimale forhold tar det
rundt ett minutt å starte opp enheten. Når modulen mottar
satellittsignaler, blinker GPS-indikatorlampen hvitt.

Når modulen ikke er koblet til en annen enhet, kan du sjekke
tilgjengeligheten av GPS-satellitter ved å trykke kort på
av/på-tasten.

Antennen til GPS-modulen er plassert under Nokia-logoen,
og den skal vende oppover. Enkelte frontruter og bilvinduer
kan inneholde metall. Dette kan blokkere satellittsignalene
eller gjøre dem svakere.

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

14