Bluetooth GPS Module LD 4W - Slå av

background image

Slå av

Du slår av ved å trykke på og holde inne av/på-tasten til
batteriindikatorlampen blinker rødt en kort stund. Hvis
GPS-modulen ikke kobles til en lader eller en sammenkoblet
enhet innen ca. 1 time, slår den seg av automatisk.