Bluetooth GPS Module LD 4W - Sammenkoble med en annen enhet

background image

Sammenkoble med en annen enhet

Før du kan bruke GPS-modulen, må du sammenkoble den
med en kompatibel enhet.

Med enkelte GPS-programmer kan du sammenkoble
GPS-modulen fra programmet uten å bruke Bluetooth-
menyen på enheten. Se brukerhåndboken for
GPS-programmet.

Hvis du har koblet andre GPS-enheter til telefonen tidligere,
fjerner du disse sammenkoblingene fra enheten før du
sammenkobler GPS-modulen.

Slik sammenkobler du GPS-modulen i Bluetooth-menyen:

1. Forsikre deg om at GPS-modulen og den kompatible

enheten er slått på.

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

15

2. Aktiver Bluetooth-funksjonen på enheten, og angi at

den skal søke etter Bluetooth-enheter.

3. Velg GPS-modulen (Nokia LD-4W) fra listen over

enheter som er funnet.

4. Tast inn koden 0000 for å sammenkoble GPS-modulen

med enheten. Med noen enheter må du gjøre
tilkoblingen separat etter sammenkoblingen. Du trenger
bare å sammenkoble GPS-modulen med enheten én
gang.

5. Begynn å bruke GPS-programmet.

Når GPS-modulen er koblet til enheten, blinker
Bluetooth-indikatorlampen blått.

Du kan sammenkoble GPS-modulen med opptil åtte
kompatible enheter, men du kan bare koble den til én om
gangen.

Hvis du vil koble fra GPS-modulen, slår du den av eller
kobler den fra i Bluetooth-menyen på enheten eller
i programmet du brukte til å etablere tilkoblingen.

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

16