Bluetooth GPS Module LD 4W - Ladere

background image

Ladere

Kontroller modellnummeret til laderen før bruk sammen
med denne GPS-modulen. GPS-modulen er beregnet for
bruk med laderne AC-3, AC-4, AC-5 og DC-4.

Advarsel: Bruk bare ladere som er godkjent av
Nokia for bruk med dette bestemte ekstrautstyret.
Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning

og garanti og kan være farlig.

GPS

GPS

1

2

3

4

5

background image

K o m m e i g a n g

11

Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde
i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.