Bluetooth GPS Module LD 4W - Lade batteriet

background image

Lade batteriet

GPS-modulen inneholder et internt, oppladbart batteri som
ikke kan fjernes. Du må ikke prøve fjerne batteriet fra
GPS-modulen, da dette kan skade enheten.

1. Koble laderen til en stikkontakt.

2. Åpne dekselet til

laderkontakten,
og koble laderkabelen
til kontakten.
GPS-modulen slår
seg på.

Under ladingen blinker indikatorlampen for
batterilading rødt (hvis modulen er av) eller vekselvis
grønt og rødt (hvis modulen er på). Det kan ta litt tid før
ladingen starter. Hvis ladingen ikke starter, kobler du fra
laderen, kobler den til igjen og prøver på nytt.

GPS

background image

K o m m e i g a n g

12

Hvis du lader batteriet i 15 minutter, får du ca. 6 timer
brukstid med AC-4-, AC-5- og DC-4-laderen. Det kan ta
opptil 1 time å lade batteriet helt opp.

3. Når batteriet er fulladet, lyser indikatorlampen grønt.

Koble laderen fra GPS-modulen og stikkontakten.

Det fulladede batteriet har strøm til opptil 11 timers bruk.
Brukstiden kan imidlertid variere med ulike kompatible
Bluetooth-enheter, brukeroppsett, brukervaner og
omgivelsene.

Når det er lite strøm igjen på batteriet, begynner
indikatorlampen for batterilading å blinke rødt. Lad opp
batteriet på nytt.

background image

G r u n n l e g g e n d e b r u k

13

3.