Bluetooth GPS Module LD 4W - Deler

background image

Deler

GPS-modulen
inneholder følgende
deler: av/på-tast (1),
GPS-indikatorlampe
(2), Bluetooth-
indikatorlampe (3),
indikatorlampe for
batterilading (4)
og laderkontakt med
deksel (5).