Bluetooth GPS Module LD 4W - 2. Komme i gang

background image

Komme i gang

Før du kan begynne å bruke GPS-modulen, må du gjøre
følgende:

Installere et kompatibelt GPS-program på enheten du
kobler GPS-modulen til.

Lade batteriet til GPS-modulen helt opp.

Sammenkoble den kompatible enheten til
GPS-modulen.

Enkelte Nokia-enheter, for eksempel Nokia 9500
Communicator, har en innstilling for beskyttelse av
posisjonsinformasjon. For å kunne sende GPS-posisjonsdata
til programmer på en slik enhet, må du stille inn at enheten
skal godta forespørsler om posisjonsinformasjon.

background image

K o m m e i g a n g

10