Bluetooth GPS Module LD 4W - Trådløs Bluetooth-teknologi

background image

Trådløs Bluetooth-teknologi

Med trådløs Bluetooth-teknologi kan du koble til
kompatible enheter uten kabler. Det kreves ikke fri sikt
mellom GPS-modulen og den kompatible enheten, men
avstanden mellom dem bør ikke være mer enn 10 meter.
Tilkoblingen kan bli forstyrret av hindringer, for eksempel
vegger eller andre elektroniske enheter.

GPS-modulen er i samsvar med Bluetooth-spesifikasjonen
2.0 + EDR som støtter Serial Port Profile 1.1. Ta kontakt med
produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibili-
teten med denne enheten.

background image

I n n l e d n i n g

7

Det kan være restriksjoner for bruk av Bluetooth-teknologi
i enkelte områder. Ta kontakt med lokale myndigheter eller
tjenesteleverandøren.