Bluetooth GPS Module LD 4W - Om GPS

background image

Om GPS

GPS (Global Positioning System) er et verdensomspennende
satellittbasert radionavigeringssystem.

GPS-modulen kan beregne posisjonen sin med bare
10 meters feilmargin. Nøyaktigheten avhenger av antallet
GPS-satellitter GPS-modulen har fri sikt til. Under optimale
forhold kan feilmarginen være på bare noen få meter.

Hvis du står stille, kan ikke GPS registrere hvilken vei du står
vendt, fordi systemet fastslår retningen når du beveger deg.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige
og ufullstendige. Bruk aldri kartografien som kan brukes
i denne enheten, som eneste referansekilde.

Bruk av GPS-modulen forutsetter at modulen og den
kompatible enheten er slått på. Ikke slå på enheten der
dette kan forårsake forstyrrelser eller fare.

background image

I n n l e d n i n g

8

GPS styres av myndighetene i USA, som er eneste ansvarlige
for nøyaktigheten og vedlikehold av systemet.
Nøyaktigheten av plasseringsdata kan påvirkes av
justeringer av GPS-satellittene som myndighetene i USA
foretar, og kan endres i henhold til det amerikanske
forsvarsdepartementets retningslinjer for GPS-bruk til sivile
formål og Federal Radionavigation Plan. Nøyaktigheten kan
også påvirkes av dårlig satellittgeometri. Tilgjengeligheten
og kvaliteten på GPS-signaler kan påvirkes av hvor du
befinner deg, bygninger, naturlige hindringer og vær-
forhold. GPS-modulen må bare brukes utendørs slik at den
kan motta GPS-signaler.

GPS bør bare brukes som et navigeringshjelpemiddel. GPS
bør ikke brukes til presis plasseringsmåling, og du bør aldri
bruke plasseringsdata fra GPS-modulen som eneste kilde
til posisjonering eller navigering.

background image

K o m m e i g a n g

9

2.