Bluetooth GPS Module LD 4W - 1. Innledning

background image

Innledning

Med Nokia Bluetooth GPS-modul kan du enkelt fastslå
den nåværende posisjonen og retningen din. GPS-modulen
bruker trådløs Bluetooth-teknologi til å kommunisere
informasjon om posisjonen til en kompatibel enhet,
for eksempel en mobiltelefon eller PC.

Når du skal bruke GPS-modulen, må det være et
kompatibelt program på enheten som du kobler modulen til.

Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke
GPS-modulen. Les også brukerhåndboken for enheten du
kobler til modulen.

Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for
små barn.

background image

I n n l e d n i n g

6