Bluetooth GPS Module LD 4W - 4. Informatie over de batterij

background image

Informatie over de batterij

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij
kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar
na verloop van tijd treedt slijtage op. Laad de batterij alleen
op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik
met dit apparaat.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet
gebruikt. Houd niet een volledig opgeladen batterij
gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij
kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een
volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze
na verloop van tijd automatisch ontladen.

Gebruik nooit een beschadigde lader.

De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af
wanneer u het apparaat op hete of koude plaatsen bewaart
(zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse
omstandigheden). Probeer de batterij altijd te bewaren
op een temperatuur tussen 15°C en 25°C (59°F en 77°F).

background image

I n f o r m a t i e o v e r d e b a t t e r i j

20

Een apparaat met een warme of koude batterij kan
gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de
batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn met
name beperkt in temperaturen beduidend onder het
vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen
dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze
beschadigd zijn.

background image

B e h a n d e l i n g e n o n d e r h o u d

21