Bluetooth GPS Module LD 4W - Koppelen aan een ander apparaat

background image

Koppelen aan een ander apparaat

Voordat u de GPS-module kunt gebruiken, moet u de
module aan een compatibel apparaat koppelen.

Bij enkele GPS-toepassingen kunt u de GPS-module binnen
de toepassing koppelen en aansluiten zonder daarvoor het
Bluetooth-menu van uw apparaat te gebruiken. Zie de
gebruikershandleiding van de GPS-toepassing.

background image

A l g e m e n e g e b r u i k s i n s t r u c t i e s

15

Als u eerder andere GPS-apparaten op uw telefoon hebt
aangesloten, moet u deze koppelingen van het apparaat
verwijderen voordat u de GPS-module koppelt.

Ga als volgt te werk om de GPS-module in het Bluetooth-
menu te koppelen:

1. Zorg ervoor dat zowel de GPS-module als het

compatibele apparaat zijn ingeschakeld.

2. Activeer de Bluetooth-functie van het apparaat en stel

het in op zoeken naar Bluetooth-apparaten.

3. Selecteer de GPS-module (Nokia LD-4W) uit de lijst met

gevonden apparaten.

4. Voer het wachtwoord 0000 in om de GPS-module aan

het apparaat te koppelen. Mogelijk moet u voor
sommige apparaten de verbinding afzonderlijk tot stand
brengen nadat de koppeling heeft plaatsgevonden.
U hoeft uw apparaat slechts één keer aan de
GPS-module te koppelen.

5. Start met het gebruik van de GPS-toepassing.

background image

A l g e m e n e g e b r u i k s i n s t r u c t i e s

16

Het Bluetooth-controlelampje knippert blauw wanneer
de GPS-module aan uw apparaat is gekoppeld.

U kunt de GPS-module koppelen aan maximaal acht
compatibele apparaten. U kunt er echter maar één tegelijk
aansluiten.

Als u de GPS-module wilt ontkoppelen, schakelt u de
module uit of verbreekt u de verbinding in het Bluetooth-
menu van het apparaat of in de toepassing die u hebt
gebruikt voor het tot stand brengen van de verbinding.