Bluetooth GPS Module LD 4W - Instellingen wissen of opnieuw instellen

background image

Instellingen wissen of opnieuw instellen

Houd de aan/uit-toets (ongeveer tien seconden) ingedrukt
tot het controlelampje batterijlading afwisselend rood en
groen knippert om alle koppelingsinstellingen te wissen.

Houd de aan/uit-toets ingedrukt en steek de GPS-module
tegelijkertijd in een lader om de GPS-module opnieuw in
te stellen als de module niet meer werkt, ook al is deze
opgeladen.

GPS

background image

I n f o r m a t i e o v e r d e b a t t e r i j

19

4.