Bluetooth GPS Module LD 4W - Inschakelen

background image

Inschakelen

Voor het inschakelen van het apparaat houdt u de
aan/uit-toets één seconde ingedrukt totdat het
controlelampje batterijlading groen knippert.

Het kan even duren voordat de module de positie heeft
bepaald. Dit is afhankelijk van hoe lang de GPS-module was
uitgeschakeld en hoe goed de satellietsignalen ontvangen
kunnen worden. Bij optimale weersomstandigheden is de
opstarttijd ongeveer een minuut. Als de module
satellietsignalen ontvangt, knippert het
GPS-controlelampje wit.

Als de module niet is verbonden met een ander apparaat,
houdt u de aan/uit-toets kort ingedrukt om de module in
te stellen op het controleren van de beschikbaarheid van
GPS-satellieten.

De antenne van de GPS-module bevindt zich onder het
Nokia-logo en moet naar boven wijzen. Sommige

background image

A l g e m e n e g e b r u i k s i n s t r u c t i e s

14

voorruiten van auto's en vensters bevatten mogelijk metaal,
waardoor de satellietsignalen worden tegengehouden of
zwakker worden.