Bluetooth GPS Module LD 4W - De batterij opladen

background image

De batterij opladen

De GPS-module heeft een interne oplaadbare batterij
die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit
de GPS-module te verwijderen, want hierdoor kunt u de
module beschadigen.

1. Steek de stekker van de lader in een stopcontact.

2. Open de cover van

de aansluiting van de
lader en sluit de kabel
van de lader aan op de
lader. De GPS-module
wordt ingeschakeld.

Tijdens het opladen knippert het controlelampje
batterijlading rood (als de module uitgeschakeld is)

GPS

background image

A a n d e s l a g

12

of afwisselend groen en rood (als de module
ingeschakeld is). Het kan enige tijd duren voordat het
laden begint. Ontkoppel de lader als het laden niet
begint. Steek de lader vervolgens opnieuw in het
stopcontact en probeer het opnieuw.

Wanneer de batterij 15 minuten wordt opgeladen met
de laders AC-4, AC-5 en DC-4, kan de module 6 uur
worden gebruikt. Het volledig opladen van de batterij
kan tot 1 uur in beslag nemen.

3. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, brandt het

controlelampje groen. Haal de lader uit het stopcontact
en uit de GPS-module.

Met een volledig opgeladen batterij kan het apparaat tot
11 uur worden gebruikt. De bedrijfsduur kan echter
afwijken bij gebruik met verschillende compatibele
Bluetooth-apparaten, gebruikersinstellingen,
gebruiksstijlen en omgevingen.

Wanneer de batterijcapaciteit een laag niveau bereikt,
begint het controlelampje batterijlading rood te knipperen.
Laad de batterij opnieuw op.

background image

A l g e m e n e g e b r u i k s i n s t r u c t i e s

13

3.