Bluetooth GPS Module LD 4W - 2. Aan de slag

background image

Aan de slag

Voordat u de GPS-module kunt gebruiken, moet u het
volgende doen:

Installeer een compatibele softwaretoepassing
op het apparaat waarop u de GPS-module aansluit.

Laad de batterij van de GPS-module helemaal op.

Koppel het compatibele apparaat aan de GPS-module.

Sommige Nokia-apparaten, bijvoorbeeld de Nokia 9500
Communicator, kunnen uw locatie afschermen. Het
apparaat moet ingesteld worden op het accepteren van
verzoeken voor locatiegegevens, zodat
GPS-locatiegegevens geleverd kunnen worden aan de
toepassingen die in dergelijke apparaten worden gebruikt.

background image

A a n d e s l a g

10