Bluetooth GPS Module LD 4W - Over de GPS

background image

Over de GPS

GPS (global positioning system) is een wereldwijd
radionavigatiesysteem via de satelliet.

De GPS-module kan tot op 10 meter nauwkeurig zijn eigen
positie bepalen. De nauwkeurigheid hangt af van het aantal
satellieten waarvoor de GPS-module binnen bereik ligt.
Bij optimale weersomstandigheden kan de nauwkeurigheid
tot op een paar meter worden bepaald.

Als u stilstaat, kan GPS niet detecteren welke kant u op
gaat. Uw positie wordt namelijk bepaald als u zich
verplaatst.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en
volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de kaarten die u in
dit apparaat gebruikt.

Het gebruik van deze GPS-module vereist dat zowel de
module als uw compatibele apparaat zijn ingeschakeld.

background image

I n l e i d i n g

8

Schakel uw apparaat niet in als dit storing of gevaar zou
kunnen opleveren.

Het GPS-systeem valt onder het beheer van de regering van
de Verenigde Staten, die als enige verantwoordelijk is voor
de nauwkeurigheid en het onderhoud van het systeem.
De accuratesse van de locatiegegevens kan negatief
worden beïnvloed door wijzigingen door de regering van de
Verenigde Staten met betrekking tot de GPS-satellieten, en
is onderhevig aan veranderingen in het GPS-beleid van het
ministerie van defensie van de Verenigde Staten voor civiele
doeleinden en wijzigingen in het Federal Radionavigation
Plan. De accuratesse kan ook negatief worden beïnvloed
door een gebrekkige satellietconfiguratie. De
beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen
negatief worden beïnvloed door uw positie, gebouwen,
natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. De GPS-
module kan alleen buitenshuis GPS-signalen ontvangen.

GPS moet alleen worden gebruikt als navigatiehulpmiddel.
Het moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling
en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de
GPS-module vertrouwen voor plaatsbepaling of navigatie.

background image

A a n d e s l a g

9

2.