Bluetooth GPS Module LD 4W - 1. Inleiding

background image

Inleiding

Met de Nokia Bluetooth GPS-module kunt u eenvoudig uw
huidige positie en richting bepalen. De GPS-module maakt
gebruik van draadloze Bluetooth-technologie om
positiegegevens over te brengen op compatibele
apparatuur, zoals een mobiele telefoon of een pc.

Een compatibele softwaretoepassing is vereist op het
apparaat waar u de GPS-module op aansluit om de
GPS-module te gebruiken.

Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat
u de GPS-module gaat gebruiken. Lees ook de
gebruikershandleiding door van het apparaat dat u met
de module verbindt.

Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van
kleine kinderen.

background image

I n l e i d i n g

6