Bluetooth GPS Module LD 4W - תושבת ואקום ותפס חגורה

background image

הרוגח ספתו םוקאו תבשות

.הרוגח ספתו םוקאו תבשות םיפרוצמ

GPS

-ה לודומל

חתפל הרוגחה ספת תא וא םוקאווה תבשות תא רבחל שי

.לודומבש

background image

יסיסב שומיש

17

הקזוחב התוא ץחל ,םוקאווה תבשותב שמתשהל ידכ

.חטשמל תבשותה ןיב םוקאו רוציל ידכ רשי חטשמל

קתנל ידכ

.הקזוחב המוקמל תרבוחמ תבשותהש אדו

העוצרה תא ךושמ ,חטשמהמ םוקאווה תבשות תא

.תבשותה הצקב תמקוממש

הרוגחה ספת תא וא םוקאווה תבשות תא קתנל ידכ

תא וא תבשותה תא לדוגאה תרזעב ץחל ,

GPS

-ה לודוממ

.לודומהמ תוריהזב םתוא ךושמו חתפה ךרד ספתה