Bluetooth GPS Module LD 4W - 2. צעדים ראשונים

background image

:תואבה תולועפה

רבחמ התאש רישכמב םאות

GPS

םושיי ןקתה

.

GPS

-ה לודומל

.

GPS

-ה לודומ לש הללוסה תא ןיטולחל ןעט

.

GPS

-ה לודומל םאותה רישכמה תא םאתה

,

Nokia 9500 Communicator

ומכ ,םימיוסמ

Nokia

ירישכמ

GPS

םוקימ ינותנ קפסל ידכ

.םוקימ תויטרפ תרדגה םיללוכ

הליחת רישכמל תורוהל ךילע ,הלא םירישכמב םימושייל

.םוקימ עדימל תושקב רשאל

background image

םינושאר םידעצ

10