Bluetooth GPS Module LD 4W - טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

background image

םימצעמ תוערפהמ לובסל םילולע םירוביח

.הזמ הז םירטמ

.םירחא םיינורטקלא םירישכמ וא תוריק ןוגכ ,םימסוח

Bluetooth Specification

-ל םאות

GPS

-ה לודומ

ץעוויה

.

Serial Port Profile 1.1

-ב ךמותה ,

2.0 + EDR

םא עובקל ידכ םירחא

Bluetooth

ירישכמ לש םינרציב

.הז רישכמל םימאות םה

.םימיוסמ תומוקמב

Bluetooth

-ב שומיש לע תולבגה הנכתית

.תורישה קפס םע וא תוימוקמה תויושרה םע תאז קודב