Bluetooth GPS Module LD 4W - Huolto-ohjeita

background image

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja sitä tulee
käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua
ylläpitämään takuusuojasi.

Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa
paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit
voivat vahingoittua.

Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat
lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää,
vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä
muoveja.

Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen
lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi
muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa
elektronisia piirilevyjä.

Älä yritä avata laitetta.

background image

H u o l t o - o h j e i t a

21

Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen
käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja
hienomekaanisia osia.

Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai
puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.

Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat
ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia
ja mahdollisia lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla,
vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

background image

H u o l t o - o h j e i t a

22

Hävittäminen
Tuotteeseen, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen
merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti,
tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella kaikki

elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava
erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun.
Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman
yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauta tuotteet keräyspisteeseen valvomattomasta
jätteiden hävittämisestä johtuvien ympäristö- tai
terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja materiaalien jatkuvan
uudelleenkäytön edistämiseksi. Keräykseen liittyviä tietoja
saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta
paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta
tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta
edustajilta. Lisätietoja on tuotteen ympäristöselosteessa
(Eco-Declaration) tai maakohtaisissa tiedoissa
WWW-osoitteessa www.nokia.com.