Bluetooth GPS Module LD 4W - Virran kytkeminen

background image

Virran kytkeminen

Kytke virta pitämällä virtanäppäintä painettuna sekunnin
ajan, kunnes akun merkkivalo alkaa vilkkua vihreänä.

Kestää jonkin aikaa, ennen kuin paikannin määrittää
sijaintinsa. Kuluvan ajan pituus vaihtelee sen mukaan,
kuinka kauan sen virta on ollut katkaistuna ja kuinka hyvin
se pystyy vastaanottamaan satelliittien signaalit. Hyvissä
olosuhteissa käynnistyminen kestää noin yhden minuutin.
Kun paikannin vastaanottaa satelliittien signaaleja,
GPS-merkkivalo vilkkuu valkoisena.

Kun paikannin ei ole liitettynä toiseen laitteeseen, aseta
paikannin tarkistamaan GPS-satelliittien saatavuus
painamalla virtanäppäintä lyhyesti.

GPS-paikantimen antenni sijaitsee Nokia-tunnuksen alla,
ja sen tulee osoittaa ylöspäin. Autojen tuulilasit ja ikkunat
voivat joskus sisältää metallia, joka voi estää tai heikentää
satelliittien signaaleja.

background image

P e r u s t o i m i n n o t

14