Bluetooth GPS Module LD 4W - Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen alkutilaan

background image

Asetusten nollaaminen tai laitteen

palauttaminen alkutilaan

Jos haluat nollata kaikki pariliitosasetukset
GPS-paikantimesta, pidä virtanäppäintä painettuna
(noin 10 sekunnin ajan), kunnes akun latauksen merkkivalo
palaa vuorotellen punaisena ja vihreänä.

Jos GPS-paikannin lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on
ladattu, palauta se alkutilaansa pitämällä virtanäppäintä
painettuna ja kytkemällä samalla GPS-paikannin laturiin.

background image

T i e t o a a k u i s t a

19

4.