Bluetooth GPS Module LD 4W - Akun lataaminen

background image

Akun lataaminen

GPS-paikantimessa on sisäinen uudelleen ladattava akku,
jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua
GPS-paikantimesta, koska se voi vahingoittua.

1. Kytke laturi seinäpistorasiaan.

2. Avaa laturin liittimen

luukku ja kytke laturin
kaapeli liittimeen.
GPS-paikantimeen
kytkeytyy virta.

Latauksen aikana
akun latauksen merkkivalo vilkkuu punaisena
(jos paikantimesta on katkaistu virta) tai vuorotellen
vihreänä ja punaisena (jos paikantimeen on kytketty
virta). Latauksen käynnistyminen voi kestää hetken.
Jos lataus ei käynnisty, irrota laturi, kytke se takaisin ja
yritä uudelleen.

GPS

background image

A l o i t t a m i n e n

12

Kun akkua ladataan 15 minuuttia, käyttöaika on noin
6 tuntia käytettäessä laturia AC-4, AC-5 tai DC-4. Akun
lataaminen täyteen voi kestää tunnin.

3. Kun akku on latautunut täyteen, merkkivalo muuttuu

vihreäksi. Irrota laturi GPS-paikantimesta ja
seinäpistorasiasta.

Täyteen ladatun akun käyttöaika on jopa 11 tuntia.
Käyttöaika voi kuitenkin vaihdella, kun laitetta käytetään
erilaisten yhteensopivien Bluetooth-laitteiden kanssa.
Lisäksi se voi vaihdella käyttöasetusten, -tapojen ja
-ympäristöjen mukaan.

Kun akusta alkaa loppua virta, akun latauksen merkkivalo
alkaa vilkkua punaisena. Lataa akku uudelleen.

background image

P e r u s t o i m i n n o t

13

3.