Bluetooth GPS Module LD 4W - 2. Aloittaminen

background image

Aloittaminen

Ennen kuin voit aloittaa GPS-paikantimen käyttämisen,
sinun on

asennettava yhteensopiva GPS-sovellus
GPS-paikantimeen liitettävään laitteeseen.

ladattava GPS-paikantimen akku täyteen

muodostettava pariliitos yhteensopivan laitteen
ja GPS-paikantimen välille.

Joissakin Nokian laitteissa, kuten Nokia 9500
Communicatorissa, on sijainnin yksityisyydensuoja. Jotta
sovellukset voisivat saada GPS-paikannustietoja, kun niitä
käytetään tällaisessa laitteessa, laite on asetettava
hyväksymään paikannustietopyynnöt.

background image

A l o i t t a m i n e n

10