Bluetooth GPS Module LD 4W - Tietoja GPS-järjestelmästä

background image

Tietoja GPS-järjestelmästä

Global Positioning System eli GPS on koko maailman
kattava, satelliittien avulla toimiva paikannusjärjestelmä.

GPS-paikannin pystyy laskemaan sijaintinsa 10 metrin
tarkkuudella. Tarkkuuteen vaikuttaa niiden GPS-satelliittien
määrä, joihin GPS-paikannin on näköyhteydessä.
Ihanteellisissa oloissa tarkkuus voi olla muutamia metrejä.

Jos olet paikallasi, GPS-järjestelmä ei pysty havaitsemaan
suuntaasi, koska se määrittää suunnan liikkeen perusteella.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin
epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään
tässä laitteessa käytettävissä oleviin karttoihin.

GPS-paikantimen käyttö edellyttää, että paikantimeen ja
yhteensopivaan laitteeseen on kytketty virta. Älä kytke

background image

J o h d a n t o

8

laitteeseen virtaa silloin, kun sen käyttö voi aiheuttaa
häiriöitä tai vaaratilanteen.

GPS-järjestelmää hoitaa Yhdysvaltain hallitus, joka vastaa
yksin sen tarkkuudesta ja ylläpidosta. Yhdysvaltain
hallituksen GPS-satelliitteihin tekemät muutokset voivat
vaikuttaa sijaintitietojen tarkkuuteen, jota voidaan
muuttaa Yhdysvaltain puolustusministeriön siviilikäyttöä
koskevan GPS-politiikan ja liittovaltion
radionavigointisuunnitelman (Federal Radionavigation
Plan) mukaan. Tarkkuuteen voi vaikuttaa myös satelliittien
epäedullinen asema. Sijaintisi, rakennukset ja
luonnonesteet sekä sääolot voivat vaikuttaa
GPS-paikannuksen toimivuuteen ja tarkkuuteen.
GPS-paikanninta tulee käyttää vain ulkona, jotta se voi
vastaanottaa GPS-signaalit.

GPS-järjestelmä on tarkoitettu vain paikannusavuksi. Sitä
ei pidä käyttää tarkkaan sijainnin määrittämiseen, eikä
paikannuksessa tai navigoinnissa pidä koskaan luottaa
pelkästään GPS-paikantimen antamiin sijaintitietoihin.

background image

A l o i t t a m i n e n

9

2.