Bluetooth GPS Module LD 4W ohje

background image

Nokia Bluetooth
GPS -paikannin
LD-4W -käyttöopas

9204131

1. painos / FI

background image

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA OYJ vakuuttaa täten, että LD-4W-tyyppinen laite on
direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai
tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian
myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja
yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai
kauppanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden
tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa
mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan
lukien tietojen tai tulojen menetys.

background image

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen
virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai soveltumisesta
kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei
anneta mitään nimenomaista tai konkludenttista takuuta, ellei
soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa
itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta
milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja
lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät muutokset voivat
mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia,
joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja
-määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja
määräyksiä.

9204131 / 1. painos / FI

background image

S i s ä l l y s

4