Bluetooth GPS Module LD 4W - 4. Batterioplysninger

background image

Batterioplysninger

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Selvom
batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange,
har det en begrænset levetid. Oplad kun batteriet med
opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne
enhed.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den
ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet
en oplader, da overopladning kan forkorte batteriets
levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt,
vil det miste ladningen med tiden.

Benyt aldrig en beskadiget oplader.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis enheden
opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket
bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Batteriet bør
altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. En enhed med
et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift,

background image

B a t t e r i o p l y s n i n g e r

20

selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed
forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under
0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan
også eksplodere, hvis de er beskadiget.

background image

P l e j e o g v e d l i g e h o l d e l s e

21