Bluetooth GPS Module LD 4W - Sletning af indstillinger eller nulstilling

background image

Sletning af indstillinger eller nulstilling

Hvis du vil slette alle bindingsindstillinger fra GPS-modulet,
skal du trykke på tænd/sluk-tasten og holde den nede i ca.
10 sekunder, indtil batteriopladningsindikatoren skiftevis
lyser rødt og grønt.

Hvis du vil nulstille GPS-modulet, hvis det holder op med at
virke, selvom det er opladet, skal du trykke på tænd/sluk-
tasten og holde den nede, mens du samtidig sætter
GPS-modulet i en oplader.

GPS

background image

B a t t e r i o p l y s n i n g e r

19

4.