Bluetooth GPS Module LD 4W - Sådan tændes GPS-modulet

background image

Sådan tændes GPS-modulet

Tænd GPS-modulet ved at trykke på tænd/sluk-tasten og
holde den nede i et sekund, indtil
batteriopladningsindikatoren begynder at blinke grønt.

Det kan tage noget tid for modulet at finde positionen,
afhængigt af hvor længe det har været slukket og hvor godt
det modtager satellitsignalerne. Under optimale forhold
tager opstarten ca. et minut. Når modulet modtager
satellitsignaler, begynder GPS-indikatoren at blinke hvidt.

Hvis modulet ikke er tilsluttet en anden enhed, skal du
trykke kortvarigt på tænd/sluk-tasten for at indstille
modulet til at søge efter tilgængelige GPS-satellitter.

GPS-modulets antenne er placeret under Nokia-logoet
og skal pege opad. Visse forruder og vinduer kan indeholde
metal, som kan blokere eller svække satellitsignalerne.

background image

A l m i n d e l i g b r u g

14