Bluetooth GPS Module LD 4W - Binding til en anden enhed

background image

Binding til en anden enhed

Før du kan anvende GPS-modulet, skal du oprette en
binding til en kompatibel enhed.

Med nogle GPS-programmer kan du oprette en binding
og tilslutte GPS-modulet fra programmet uden at bruge
Bluetooth-menuen i enheden. Se brugervejledningen til
GPS-programmet.

Hvis du tidligere har sluttet andre GPS-enheder til enheden,
skal du fjerne bindingerne til dem fra enheden, før du kan
oprette en binding til GPS-modulet.

background image

A l m i n d e l i g b r u g

15

Gør følgende for at oprette en binding til GPS-modulet
i Bluetooth-menuen:

1. Kontroller, at GPS-modulet og den kompatible enhed

er tændt.

2. Aktiver enhedens Bluetooth-funktion, og indstil den til

at søge efter Bluetooth-enheder.

3. Vælg GPS-modulet (Nokia LD-4W) på listen over fundne

enheder.

4. Indtast adgangskoden 0000 for at oprette en binding

og oprette forbindelse mellem GPS-modulet og
enheden. På nogle enheder skal du oprette forbindelsen
separat, efter at der er oprettet en binding. Det er kun
nødvendigt at oprette en binding mellem GPS-modulet
og enheden én gang.

5. Begynd at bruge GPS-programmet.

background image

A l m i n d e l i g b r u g

16

Når GPS-modulet er tilsluttet enheden, blinker
Bluetooth-indikatoren blåt.

Du kan oprette en binding mellem GPS-modulet og op
til otte kompatible enheder, men du kan kun oprette
forbindelse til én enhed ad gangen.

Hvis du vil afbryde forbindelsen til GPS-modulet, skal du
slukke det eller afbryde forbindelsen i enhedens
Bluetooth-menu eller i det program, som du brugte til
at etablere forbindelsen.