Bluetooth GPS Module LD 4W - Opladning af batteriet

background image

Opladning af batteriet

GPS-modulet har et internt, genopladeligt batteri, der ikke
kan tages ud. Forsøg ikke at fjerne batteriet fra
GPS-modulet, da du kan beskadige GPS-modulet.

1. Sæt opladeren i en stikkontakt.

2. Åbn dækslet på

opladerstikket, og slut
ladekablet til stikket.
GPS-modulet tændes.

Under opladning
blinker
batteriopladningsindikatoren rødt (hvis modulet er
slukket) eller skiftevis grønt og rødt (hvis modulet er
tændt). Det kan tage lidt tid, før opladningen starter.
Hvis opladningen ikke starter, skal du tage opladeren
ud af stikket, sætte den i og prøve igen.

GPS

background image

K o m g o d t i g a n g

12

Opladning af batteriet i 15 minutter med opladerne
AC-4, AC-5 og DC-4 giver ca. 6 timers driftstid. Det kan
tage op til en time at oplade batteriet helt.

3. Når batteriet er fuldt opladet, lyser indikatoren grønt.

Tag opladerstikket ud af GPS-modulet og stikkontakten.

Det fuldt opladte batteri har strøm til op til 11 timers
driftstid. Driftstiderne kan dog variere, når batteriet bruges
med forskellige kompatible Bluetooth-enheder,
brugerindstillinger, brugerstile og miljøer.

Batteriopladningsindikatoren begynder at blinke rødt,
når batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad batteriet.

background image

A l m i n d e l i g b r u g

13

3.