Bluetooth GPS Module LD 4W - 2. Kom godt i gang

background image

Kom godt i gang

Før du kan anvende GPS-modulet, skal du gøre følgende:

Installer et kompatibelt GPS-program på den enhed,
som du slutter til GPS-modulet.

Oplad GPS-modulets batteri helt.

Opret en binding mellem den kompatible enhed og
GPS-modulet.

Nogle Nokia-enheder, f.eks. Nokia 9500 Communicator,
har en indstilling til beskyttelse af oplysninger om
brugerens positioner. Hvis du vil sende GPS-positionsdata
til programmer i en sådan enhed, skal du indstille enheden
til at acceptere anmodninger om positionsoplysninger.

background image

K o m g o d t i g a n g

10