Bluetooth GPS Module LD 4W - VANDTÆTHED

background image

Vandtæthed

Du kan bruge denne enhed i regn, men den må ikke
nedsænkes i vand.

Hvis enheden har været udsat for sved eller saltvand, skal
den straks skylles med ferskvand for at undgå korrosion.
Enheden skal aftørres omhyggeligt.

background image

I n t r o d u k t i o n

6